ontwikkeling identiteit, bepaling positionering

Een communicatiestrategie dient als leidraad om activiteiten te ontwikkelen die tot doel hebben mensen van een bepaalde boodschap te overtuigen en tot actie te stimuleren. Deze strategie is een niet opzichzelfstaande activiteit, maar een toegankelijk middel om het vertrekpunt te bepalen. Wij ontwikkelen en stellen merkverhalen scherp, bepalen de positionering en de identiteit.

H2R+ scroll top